Bơm thả chìm giếng khoan 4SM110-12 (1.1kW)

(Chưa gồm VAT)

0986327465