Bơm chìm giếng khoan S648/6

(Chưa gồm VAT)

0986327465