Bơm chìm giếng khoan matra S648/5

(Chưa gồm VAT)

0986327465