Bơm giếng khoan matra S648/4

(Chưa gồm VAT)

0986327465