Phân phối bình áp lực varem 24 lít, bình điều áp varem S2024361 Italy