Bơm nước lưu lượng CST200/3

Bơm nước lưu lượng CST200/35 (100%) 2 votes   Tìm hiểu bơm nước lưu lượng CST200/3 Là dòng máy bơm cấp nước sinh hoạt 1.5kW Thương hiệu MATRA italy ,có lưu lượng lớn cột áp thấp dùng cho các công trình cần bơm lưu lượng lớn và độ cao thấp để đảm bảo an toàn trong hệ … Đọc tiếp Bơm nước lưu lượng CST200/3

Đọc tiếp