Cách tính thể tích của bình tích áp ( bình áp lực )

Cách tính thể tích của bình tích áp ( bình áp lực )

Áp suất nén tuyệt đối + P atm (bar) 1,8 1,8 1,8 2,3 2,3 2,8 2,8 2,8 3,3 3,3 3,3 3,8
2 + atm (bar) 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 4
P 1 + P atm (bar) 3 3,5 4 3,5 4 4 4,5 5 4,5 5 5,5 5
Thể tích lý tưởng của bình tích áp (L) Hệ số lưu trữ hữu ích R 
5 1,5 1,9 2,3 1,3 1,7 1,2 1,6 1,9 1,0 1,4 1,7 1,0
8 2,4 3,1 3,6 2,1 2,8 1,9 2,5 3,0 1,7 2,3 2,7 1,5
1,5 5,7 7,3 8,6 5,0 6,6 4,4 5,9 7,1 4,0 5,4 6,5 3,6
20 6,0 7,7 9,0 5,3 6,9 4,7 6,2 7,5 4,2 5,7 6,9 3,8
24 7,2 9,3 10,8 6,3 8,3 5,6 7,5 9,0 5,0 6,8 8,2 4,6
25 7,5 9,6 11,3 6,6 8,6 5,8 7,8 9,3 5,2 7,1 8,6 4,8
35 10,5 13,5 15,8 9,2 12,1 8,2 10,9 13,1 7,3 9,9 12,0 6,7
40 12,0 15,4 18,0 10,5 13,8 9,3 12,4 14,9 8,4 11,3 13,7 7,6
50 15,0 19,3 22,5 13,1 17,3 11,7 15,6 18,7 10,5 14,1 17,1 9,5
60 18,0 23,1 27,0 15,8 20,7 14,0 18,7 22,4 12,6 17,0 20,6 11,4
80 24,0 30,9 36,0 21,0 27,6 18,7 24,9 29,9 16,8 22,6 27,4 15,2
100 30,0 38,6 45,0 26,3 34,5 23,3 31,1 37,3 21,0 28,3 34,3 19,0
200 60,0 77,1 90,0 52,6 69,0 46,7 62,2 74,7 41,9 56,6 68,6 38,0
300 90,0 116 135 78,9 103 70,0 93,3 112 62,9 84,9 103 57,0
500 150 193 225 131 172 117 157 187 105 141 171 95,0
750 225 289 337 197 258 175 233 280 157 212 257 142
1000 300 386 450 263 345 233 311 373 209 283 343 190
1500 450 579 675 394 517 350 467 560 314 424 514 285
2000 600 771 900 526 526 467 622 747 419 566 686 380

2 thoughts on “Máy bơm nước thải tsurumi lắp cho nhà máy điện Mặt trời Tây Ninh

    • maybomnuocmatra bình luận:

      Máy Bơm tsurumi chất lượng chuyên lắp cho các dự án công trình lớn hàng đầu việt nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button